Avelgem in de pers

Wij geven u hiernaast een korte lezing van persartikels die verband houden met Avelgem. We trachten het overzicht actueel en informatief te houden. Elk artikel vermeldt duidelijk zijn bron met respect voor de auteursrechten. Ziehier (link) wat de kranten Niet gehaald heeft!

Gemeentehuis Avelgem