hervaststelling_huishoudelijk_reglement_en_tariefreglement_voor_de_gemeentelijke_ontmoetingscentra_en_het_gemeenschapscentrum.pdf