Nieuws

Alle nieuwsitems

Deze week in de bus! Heb je ons Huis-Aan-Huisblad toch gemist? Geen nood, je kan hem hier altijd nalezen!   …

Agendapunt: Goedkeuring begroting. De gemeente Avelgem investeert 8,7 miljoen euro tot en met 2018, het jaar van de volgende gemeenteraadsverkiezingen... Enkele in het oog springende doelstellingen: Tennisclub TC Avelgem krijgt een vierde tennisveld. Kostenraming: 75.000 euro Het dak van de Sint …

Op 25 april 2016, over deze onderwerpen: Nieuws uit de gemeenteraad, Flitsen uit de gemeenteraad

AVELGEM : nieuws uit de Gemeenteraad.  Gemeenteraad Avelgem breekt record.    Officiële agenda afgehandeld in 10 minuten. ... Goed dat de N-VA-fractie er nog een staartje aan gebreid heeft door in varia nog enkele vragen te stellen. Zo kregen de raadsleden toch nog wat interessante informatie mee …

  •