Veilig wonen - buurtinformatienetwerk

Veilig wonen.
Het zou vanzelfsprekend moeten zijn, maar in België vinden elke dag meer dan 200 inbraken plaats.
Een inbraak is een drama. Heel je huis overhoop, je dure smartphone, je gloednieuwe tablet of de familiejuwelen weg. Het zal je maar overkomen.
En dan hebben we het nog niet over de emotionele kant van de zaak…
Hier moeten we een vuist tegen maken. En dat kan alleen als we samenwerken.
Ga daarom mee aan de slag om ook jouw buurt veiliger te maken en criminelen halt toe te roepen.
Laat ons samen streven naar zo weinig mogelijk inbraken.
In alle omringende gemeenten verrichten buurtinformatienetwerken (BIN's) uitstekend werk.
Avelgem blijft echter één van de allerlaatste gemeenten in Vlaanderen waar tot nu toe geen dergelijk initiatief genomen werd om onze buurten veilig te houden.
Niet iedereen heeft de mogelijkheid om een eigen alarm- of camerabewakingssysteem te plaatsen.
Juist omdat  sociale controle en het preventief karakter van een BIN bijdragen tot een algemeen veiligheidsgevoel bij de burgers,
worden deze lokale buurtinformatienetwerken door zowel overheid als politie aangemoedigd.
Daarom ook deze warme oproep aan de inwoners van Avelgem om onder vakkundige sturing van de politie onze gemeente in de toekomst te helpen veilig houden.

Wie meer wenst te weten over het functioneren van een buurtinformatienetwerk, kan doorklikken op  http://www.besafe.be/bin of google gewoon even 'buurtinformatienetwerk'.

N-VA Avelgem wil de aanzet geven om het BIN-project mee te helpen opstarten in onze gemeente.
Daarvoor hebben we uw medewerking nodig.
Als er voldoende interesse is vanuit onze leefgemeenschap (buurtbewoners, zelfstandigen, winkels, enz ...) kan een buurtinformatienetwerk ook hier succesvol worden.

Vrijdag 28 oktober 2016 loopt nationaal de '1-dag-niet'-actie , één dag tegen woninginbraken.
Laten we niet alleen die ene dag alert zijn, maar dit het ganse jaar door blijven.
Wens je meer informatie of overweeg je om in uw buurt een buurtinformatienetwerk op te starten, vul dan bijgaand online webformulier of neem gerust contact met één van onze bestuursleden .