Bestuur

Jan Pille

jan pille
Voorzitter - Communicatieverantwoordelijke - Webbeheerder

Günther Vanmaercke

günther vanmaercke
Secretaris

Efraïm Deman

Efraïm Deman
Ondervoorzitter - Ledenverantwoordelijke

Yves Spillebeen

Yves Spillebeen - bestuurslid
Penningmeester - Afgevaardigde arrondissementele bestuur

Patrick Michiels

Patrick Michiels
Organisatieverantwoordelijke

Jij misschien?

Jij misschien?
Nieuw bestuurslid