Dag van de trage weg op 15 oktober 2017

Avelgem - Dag van de trage weg 2017

Naar aanleiding van de Dag van de Trage Weg organiseerde de gemeente in samenwerking met de milieuraad , de landbouwraad en Natuurpunt een trage wegen-wandeling van zowat 6,5 km.
De wandeling liep langs oude Scheldecoupures en zo ontdekten we verborgen hoekjes in het mooie landschap van de Avelgemse en Rugse Scheldemeersen. 

Trage wegen zijn buurtwegen, bospaden, jaagpaden, … kortom: verbindingen voor niet-gemotoriseerd verkeer. 

De voorbije jaren (sedert 2014) heeft Avelgem de trage wegen op haar grondgebied geïnventariseerd.

Om die trage wegen nog beter aan het grote publiek bekend te maken plaatste de gemeente Avelgem, dit met financiële ondersteuning van Stadslandschap Leie en Schelde (provincie West-Vlaanderen), 45 straatnaamborden aan deze trage wegen. 

Vlaanderen wil het netwerk van trage wegen behouden en uitbouwen.

De N-VA is een vurig pleitbezorger van het behoud, het versterken en zelfs het uitbreiden van het trage wegen-netwerk.

Voorzitter N-VA Avelgem Jan Pille: "De huidige mobiliteitsproblematiek vraagt een oplossing voor de trage weggebruiker. Hoe minder hij zich langs drukke wegen moet bewegen, hoe minder kans op ongevallen. Daarom zijn trage wegen van essentieel belang. Daarom zijn wij verheugd dat dit in onze gemeente een belangrijke issue is en blijft."

Het Weekend van de Trage Weg zette dus op 14 en 15 oktober de lokale buurt- en gemeentewegen in de kijker. Met een nieuw decreet wil Vlaanderen het gemeenten binnenkort makkelijker maken om dit netwerk van groene verbindingswegen te behouden en zelfs verder uit te bouwen. 

Deze wegen vervullen immers een duurzame functie op het vlak van mobiliteit, maar ook van recreatie. Trage wegen hebben veel voordelen: recreatief-toeristisch, verkeersveilig fietsverkeer, natuur- en landbouwbeleving en erfgoed.

In Vlaanderen zijn er talloze van deze wegen. Maar vaak ligt zo’n trage weg echter op het grondgebied van een overheid of  van een persoon, zonder dat deze dat zelf beseft.

Het nieuwe decreet moet een einde stellen aan juridische procedureslagen en absurde situaties, waarbij er bijvoorbeeld een voetweg door een privé-tuin loopt.

Alle belangenverenigingen werden betrokken bij de opmaak van het Decreet Gemeentewegen. Zij mochten meermaals hun bekommernissen uiten, wat resulteerde in een evenwichtig resultaat. Dankzij de herwaardering van verschillende soorten trage wegen ontstaan er nieuwe, efficiëntere verbindingen voor fietsers en voetgangers.

Dat betekent niet alleen meer maar ook veiligere verbindingen naar de school, de bibliotheek of sportclub.

Lokale besturen krijgen ook meer beslissingsmacht over de trage wegen op hun grondgebied. Het decreet geeft de steden en gemeenten heel wat vertrouwen en verantwoordelijkheid, zonder bijkomende administratieve lasten. Rechtszekerheid en een opwaardering van de trage wegen gaan hand in hand.

Foto-album

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is