Nieuws uit de gemeenteraad

N-VA Avelgem streeft  naar een open en eerlijke communicatie met de Avelgemnaar.
Elk initiatief om een nog transparanter bestuur te verwezenlijken wil onze partij blijven ondersteunen.
 

Alle gemeenteraadszittingen zijn openbaar.  En dat is nu net wat de N-VA Avelgem voor ogen heeft: een zo groot mogelijke openheid , duidelijke, volledige en tijdige informatie naar de inwoners toe (tijd voor Verandering).
Wie zelf wil komen luisteren, kan. Het gaat tenslotte om uw belastinggeld. De gemeenteraadszittingen vinden plaats in de raadzaal van het gemeentehuis, Kortrijkstraat 8 en dit in principe telkens op de laatste maandag van de maand (behalve tijdens de zomermaanden juli en augustus) om 19.30 uur.
 
De agenda wordt tien dagen voorafgaand aan de gemeenteraadszitting kenbaar gemaakt. Zie site www.avelgem.be
 
Daarnaast kan de Avelgemnaar rustig alle zittingen beluisteren via de zittingsverslagen.
 
N-VA Avelgem heeft sedert januari 2019 terug een mandataris in de gemeenteraad . Naast de info. via dit kanaal ,wordt u op tijd en stond, via onze 'huis aan huis' -bladen, op de hoogte gehouden.
 
De officiële verslagen van de gemeenteraadszittingen vind je hier terug.
 
Er wordt telkens een audio-opname van de gemeenteraad op de website van Avelgem geplaatst, hetgeen de Avelgemse burger in staat stelt om de debatten in de gemeenteraad thuis te beluisteren en te herbeluisteren.Zie hier. Opgelet de meest gekruide momenten , namelijk de variapunten kan men beluisteren op het einde van het zittingsverslag van de OCMW-raad.
 
Niettemin kan het nog absoluut beter. Daarom vind je hier ONZE beknopte informatie!
 
De oplossing voor al wie interesse heeft: neem de tijd om een gemeenteraadszitting 'life' bij te wonen. De moeite waard!

Nieuws over dit onderwerp

Terug naar 'Normaal'

De weg naar 'normaal'. Op13 september vindt de vergadering van de gemeente- en OCMW-raad opnieuw fysiek plaats in de raadzaal van het gemeentehuis️.Niettemin om de gemeenteraad veilig te laten …

TERUG VERZAKKING IN DOORNIKSESTEENWEG

==zachte heelmeesters maken stinkende wonden== Wederom heeft de Doorniksesteenweg te maken met een verzakking tussen de kruispunten met de Stationsstraat en de Leopoldstraat.Sinds vrijdagmorgen 25/06 …