Gemeentehuis Avelgem

Nieuws uit de gemeenteraad

N-VA Avelgem streeft  naar een open en eerlijke communicatie met de Avelgemnaar.
Elk initiatief om een nog transparanter bestuur te verwezenlijken wil onze partij blijven ondersteunen.
 

Alle gemeenteraadszittingen zijn openbaar.  En dat is nu net wat de N-VA Avelgem voor ogen heeft: een zo groot mogelijke openheid , duidelijke, volledige en tijdige informatie naar de inwoners toe (tijd voor Verandering).
Wie zelf wil komen luisteren, kan. Het gaat tenslotte om uw belastinggeld. De gemeenteraadszittingen vinden plaats in de raadzaal van het gemeentehuis, Kortrijkstraat 8 en dit in principe telkens op de laatste maandag van de maand (behalve tijdens de zomermaanden juli en augustus) om 19.30 uur.
 
De agenda wordt tien dagen voorafgaand aan de gemeenteraadszitting kenbaar gemaakt. 
http://www .avelgem.be/over-de-gemeente/politiek/gemeenteraad/gemeenteraadzittingen
 
N-VA Avelgem heeft sedert midden november 2016 geen mandatarissen meer in de gemeenteraad . Maar dit houdt ons niet tegen u op tijd en stond, via onze 'huis aan huis' -bladen, op de hoogte te houden.
 
De beknopte officiële verslagen van de gemeenteraadszittingen vind je hier terug.
Deze verslagen bevatten geen notulen over interventies van gemeenteraadsleden noch over de behandelde variapunten.
Jammer dat de Avelgemnaar zo weinig informatie krijgt. Dit kan absoluut beter. Daarom vind je hier ONZE informatie!
 
De oplossing voor al wie interesse heeft: neem de tijd om een gemeenteraadszitting 'life' bij te wonen. De moeite waard!

Nieuws over dit onderwerp

Volgende editie van ons HAH blad in uw bus

November, de blaadjes van de bomen dwarrelen naar beneden. Maand van bezinning. In de maand november zijn we dankbaar voor elkaar (Thanksgiving). Boekenbeurs. Meer tijd voor knusse avonden. Maar ook …