Debat in gemeenteraad wordt door de meerderheid geweerd.

Op 28 mei 2021, over deze onderwerpen: Goed om weten gemeente Avelgem, Nieuws uit de gemeenteraad
Debat wordt door meerderheid in gemeenteraad geweerd !!!!!

In een informele vergadering met alle fractieleiders, de voorzitter, de burgemeester, de algemeen directeur en de eerste schepen werd de nieuwe versie van het huishoudelijk reglement van Avelgem, en meer bepaald het aan te passen artikel 11 betreffende de variapunten voorgesteld. Dit is de reactie van de meerderheid op de problemen tijdens de twee laatste gemeenteraden.

1. maximaal 2 mondelinge vragen per raadslid.
2. de vragen moeten tegen de middag van de dag van de gemeenteraad gemeld worden aan voorzitter en directeur
3. de vragen komen in volgorde van versturen aan bod
4. de tussenkomst beperkt zich tot 1 vraag van de oppositie en 1 antwoord door de meerderheid
5. zowel vraag als antwoord mogen de 2 minuten niet overschrijden.

Verder werd er beslist om dit uit te testen in een aantal volgende gemeenteraden. Dit aanvankelijk niet gepreciseerde aantal werd door de tussenkomst van ons gemeenteraadslid Conny Rogie op 2 (mei en juni) vastgelegd, om daarna nogmaals informeel te vergaderen op 2 september, om de wijziging meer dan waarschijnlijk definitief van toepassing te maken op de gemeenteraad van 14 september.

Hier is dus geen sprake meer van een open debatsfeer, een cultuur van luisterbereidheid en waardering voor de verschillende standpunten en invalshoeken.

Hierdoor wordt de oppositie de mond gesnoerd!!

Wat is nu het verschil met de vorige legislatuur......

"Dit laten we niet 'blauw blauw'! Dit kunnen wij niet zomaar aanvaarden” aldus Conny Rogie.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is