Dossier - vellen bomen N8 - Niet alle 100 bomen gekapt!!

Aanplanten bomen N8

Hieronder kunt u een persbericht terugvinden vanwege Vlaams volksvertegenwoordiger Bert Maertens (N-VA) over het vellen van meer dan honderd bomen langs de N8 in Avelgem.

Onstabiele toestand zorgt voor verdwijnen van honderden bomen

AVELGEM – Zo’n 100 bomen langs de N8 in Avelgem werden de voorbije dagen gerooid. Op aandringen van N-VA is er nu meer duidelijkheid over de reden hiervoor.  

Vanaf maandag 27 februari tot en met zaterdag 4 maart werd een gedeelte van de Oudenaardsesteenweg (N8) in Avelgem afgesloten voor het verkeer omwille van het vellen van een 100-tal bomen. “Volgens de communicatie van de gemeente en het Agentschap Wegen en Verkeer waren deze bomen kwijnend”, aldus Jan Pille, afdelingsvoorzitter van N-VA Avelgem. “Via een parlementaire vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Bert Maertens, op uitdrukkelijk verzoek van N-VA Avelgem, aan minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts kregen we meer duidelijkheid over de motieven om deze bomen te rooien.”

“De laatste jaren zijn er ten gevolge van stormen enkele omgewaaid. Ook kwamen er regelmatig op verschillende plaatsen meldingen van uitwaaiende dode takken. Trekproeven op enkele bomen hebben bewezen dat deze in een onstabiele toestand verkeerden, waardoor de verkeersveiligheid van de weggebruikers in het gedrang kwam. Daarom werd er besloten de bomen in kwestie te vellen en door nieuwe te vervangen”, aldus Bert Maertens. “Over een echte ziekte kan je dus niet spreken; wel over inrottende stamgedeelten ten gevolge van ouderdom, diverse aanrijdingen doorheen de jaren, en schade ten gevolge van stormen.”

Zo snel mogelijk vervangen

“De minister bevestigde nogmaals dat elke gevelde boom zal worden gecompenseerd, waar mogelijk op dezelfde plaats. Omdat dit echter niet overal mogelijk is, bijvoorbeeld waar de berm te smal is, wijkt men uit naar de onmiddellijke omgeving”, aldus Jan Pille. Er worden 60 bomen op gronden van het Agentschap Wegen en Verkeer aangeplant. De resterende 40 komen op gronden van het Agentschap Natuur & Bos en dit in samenspraak met de gemeente Avelgem. De nieuwe bomen zullen ook zo snel mogelijk worden geplant.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is