Guldensporenpad - Provinciale info-avond

Avelgem - Provinciale infoavond Guldensporenpad - M Verbeke & J Pille

Avelgem – Spikkerelle -18 mei - 19u00

Voor een vijftigtal geïnteresseerden, waaronder provincieraadslid Marianne Verbeke en voorzitter Jan Pille (cfr. foto), werden de plannen rond het Guldensporenpad voorgesteld in de theaterzaal van het ontmoetingscentrum Spikkerelle. Na de inleiding door gedeputeerde Guido Decorte, kregen de toehoorders van K. Vanneste (dienst mobiliteit – gesubsidieerde fietspaden) te horen hoe de plannen voor een fietssnelweg ontstaan zijn vanuit het tracé van de spoorwegbeddingen, welke administratieve procedure doorlopen werd, welke instanties er geraadpleegd werden, hoe de fietssnelweg zal aangelegd worden, en welke impact de aanleg zal hebben op het verkeer in de Pont- en Kouterlosstraat, en Doorniksesteenweg. Dit gebeurde door middel van een projectie van de plannen zoals die zullen worden ingediend om de omgevingsvergunning te verkrijgen. Ten behoeve van de betrokken aanpalende eigenaars werd uitgelegd hoe de afpaling, m.a.w. de grensbepaling,  uitgevoerd zal worden. Tot slot gaf mevrouw Heidi Malengier (groendienst) summier aan hoe de fietssnelweg na de aanleg beheerd zal worden,  zowel op het vlak van milieu en natuur als veiligheid.

Na de uiteenzetting konden de  aanwezigen de uitgevouwde plannen op de benedenverdieping  individueel gaan inkijken. Een team van provinciale ambtenaren, ieder bevoegd voor een bepaald domein, stond ter beschikking om te antwoorden op persoonlijke vragen. Deze kans werd gretig aangenomen en leidde soms tot heftige discussies. Ondanks de goede intenties bleven sommige vragen onbeantwoord, of gekozen maatregelen onbegrijpelijk, zoals het ontbreken van verlichting op het gedeelte N353-Schelde, het toegangsverbod voor paarden, tot de wijze van ordehandhaving op en in de omgeving van de fietssnelweg. De toekomst zal uitwijzen of het beoogde doel bereikt wordt. (cro)

Foto-album

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is