Guldensporenpad - Provinciale uitnodiging infoavond

Guldensporenpad uitnodiging infoavond

De provinciegouverneur Carl Decaluwé samen met de gedeputeerden en de provinciegriffier van West-Vlaanderen nodigen je graag uit voor de infoavond Guldensporenpad op donderdag 18 mei om 19.00 uur in Spikkerelle. De provincie werd verleden jaar eigenaar van de spoorwegbedding. Ondertussen krijgen de plannen om deze in te richten stilaan vorm.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is