Het Seine-Scheldeproject in onze gemeente/streek

 Kanaal Bossuit-Kortrijk - Sluis 9

Het Seine-Scheldeproject is van cruciaal belang voor de omschakeling van wegtransport naar binnenvaart. Elk transport op het water haalt vrachtwagens van onze wegen. Europa ondersteunt het Seine-Scheldeproject (studies en werken) in Vlaanderen met 140 miljoen euro.

De omvorming van het kanaal Bossuit-Kortrijk, één van de vele ingrepen, komt een serieuze stap dichterbij.

Het kanaal Bossuit-Kortrijk fungeert momenteel als insteekdok op de Schelde. Het kanaal Bossuit-Kortrijk verbindt de Schelde met de Leie, maar kent een vernauwing ter hoogte van Kortrijk. Grotere schepen kunnen het kanaal niet gebruiken en moeten noodgedwongen via Gent en de Boven-Schelde varen. Dit is een omweg die kan oplopen tot wel 138 kilometer.

De huidige trafiek bedraagt ca. 600.000 ton. Als het kanaal Bossuit-Kortrijk uitgebouwd wordt, kan het doorgroeien tot een cruciale schakel in de Seine-Scheldeverbinding van de toekomst: een watersnelweg die het Scheldebekken rechtstreeks verbindt met het hart van Frankrijk. De 2 voornaamste knelpunten om dit te realiseren zijn, de aanpassing van het vaarwegprofiel en de aansluiting met de Leie in Kortrijk. Dit tweede punt vraagt het bouwen van een evenwaardige sluis als deze van Zwevegem.

 Kanaal Bossuit-Kortrijk - Sluis Zwevegem

De Vlaamse Regering heeft nu groen licht gegeven voor de opstart van een ‘complex project’: een vereenvoudigde procedure, waarin alle betrokken overheden alle mogelijke alternatieven samen onderzoeken. Alle aspecten komen binnen deze procedure aan bod: economie, leefbaarheid, mobiliteit, erfgoed, impact op het stedelijke weefsel, gevolgen voor de ruimere omgeving enz.. Zo is er nog niet beslist of het huidige tracé uitgebouwd wordt of er een alternatieve verbinding komt, elders op het grondgebied van Kortrijk.

Er is nu een duidelijke timing: de onderzoeksfase moet eind 2018 afgerond worden.Alle invalshoeken zullen dan verzameld worden in een finaal ontwerp.

Ben Weyts:  "We werken nu al nauw samen met de lokale besturen van Kortrijk, Harelbeke, Zwevegem en Avelgem. We willen nog meer experts aan boord halen en ook de buurtbewoners betrekken. Open communicatie staat daarbij centraal".

Daarom worden er informatiemomenten georganiseerd, zo ook in Avelgem. .

Iedereen is welkom!!!

Op donderdag 5 en vrijdag 6 oktober kunnen allen vrij langskomen tussen 14 en 20 uur, dit in het pompgebouw Bossuit - Doorniksesteenweg 402 - 8583 Bossuit.

Wie vragen, opmerkingen, reacties, voorstellen heeft is welkom op vrijdagavondavond om 19 uur, voor een toelichting door de projectverantwoordelijke. JP.

 

 

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is