Hot uit ons HAH-blad 2 2017

Avelgem - Containerpark na vele omzwervingen terug thuis?

Op de gemeenteraad van 24 april wilde de oppositiepartij ‘Gemeentebelangen’ weten, op basis van een artikel in ons vorig informatieblad, of de genoemde alternatieve locaties terug worden opgenomen in de lijst van locaties waar het containerpark zou gevestigd kunnen worden. Het antwoord van de burgemeester was duidelijk. Deze locaties komen niet meer in aanmerking voor inplanting van het nieuwe containerpark. De N-VA vraagt zich af wat de alternatieven dan zijn voor een gemeente met meer dan 10 000 inwoners. Door het nieuwe uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval laat men de lokale besturen de keuze tussen een inwonersnorm of een afstandsnorm. Dus ofwel voorziet men in een eigen park (in eigen beheer of beheerd door de intercommunale IMOG), ofwel construeert men een ‘intergemeentelijk’ recyclagepark, zodat dat de inwoners daar terecht kunnen. De beslissing zal vlug genomen moeten worden want men heeft een tijdelijke verlenging van de milieuvergunning voor het huidige containerpark tot 2020. Indien voldaan wordt aan de norm opteert N-VA Avelgem voor de afstandsnorm.

Of komt de burgemeester op zijn woorden terug om het containerpark te herlokaliseren en zal de huidige locatie na 2020 behouden blijven nu de aankoop van de eigendom naast de parking van de politiediensten overwogen wordt?

Foto-album

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is