Persbericht

Op 25 december 2016
Music for life 2016 windlichtje

Avelgem. Samen met alle N-VA-afdelingen maakte ook onze afdeling Avelgem, van de week voor Kerstmis opnieuw ‘De Warmste Week’. Want net als de vorige jaren steunde de N-VA ook in 2016 Music for Life, de solidariteitsactie van Studio Brussel. Van 18 tot 24 december warmde Vlaanderen op tijdens Music For Life. Dit jaar bundelden alle provincies de krachten en steunden we niet één maar wel drie goede doelen: drie vzw’s waarvan ‘Vlaamse Madam’ Marieke Vervoort meter is.

  • Vzw Canisha, dat gratis en met vrijwilligers assistentiehonden opleidt die personen met een beperking bijstaan in het dagelijkse leven;
  • Villa Clementina, een centrum voor inclusieve kinderopvang voor kinderen met en zonder beperking;
  • Pinocchio, een vzw die de belangen en het welzijn van kinderen en jongeren met brandwonden behartigt.

De nationale actie genot in elke provincie de bijzondere steun van een parlementslid uit de streek: West-Vlaanderen kon rekenen op de hulp van Danielle Godderis-T'Jonck.

Wat komt er beter van pas in de donkerste dagen voor Kerstmis dan een windlichtje met een kaarsje ? De afdeling Avelgem ging/gaat haar leden bezoeken en hen een kaarsje schenken, als teken van samenhorigheid. De ronde som van 90 euro werd op de rekening gestort.

De totale opbrengst komt integraal ten goede aan de drie goede doelen. 

Vrijdag jl., 23 december, gingen onze parlementaire trekkers naar Boom om de totale cheque te overhandigen.Een bedrag van liefst 44.761€, waavan 10.120€ uit West Vlaanderen, werd in naam van de N-VA aan StuBru geschonken. Een record bedrag.

Uiteraard kan je ons initiatief nog altijd steunen door gewoon een bijdrage te storten op ons rekeningnummer voor Music for Life: BE06 7310 3786 3822.

We zien met trots en een warm hart kerstdag tegemoet.

N-VA afdeling Avelgem.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is