Uit de gemeenteraad van september 2020 - Vraag N-VA om aankoopperiode Avelgembon Exclusief te verlengen, weggestemd door meerderheid

Voorstel N-VA Avelgem - Verlenging Avelgembon Exclusief verworpen

Uit de gemeenteraad van september 2020:

- Vooraf enige duiding.

Ten gevolge van de Covid-19-crisis worden heel wat inwoners van Avelgem op financieel vlak zwaar getroffen. 

Voor vele Avelgemse handelaars heeft dit zware gevolgen en daarom werd er, naast de al bestaande federale maar ook Vlaamse maatregelen, een serieuze boost gegeven aan onze lokale economie.

Na overleg met de raad van bestuur van de ondernemersraad en alle fractieleiders van de politieke partijen werd er gekozen om volop in te zetten op de "Avelgembon Exclusief".

Inwoners van Avelgem konden de “Avelgembon Exclusief” kopen in coupures van 10, 20 of 40 euro. De gemeente legde daar 25% bovenop, waardoor deze bonnen een waarde kregen van respectievelijk 12,50, 25 of 50 euro. 

De “Avelgembon Exclusief” blijft geldig tot 31 december 2020.  De bon kon telefonisch of door middel van een aanvraagformulier via de link “Avelgembon Exclusief” op de gemeentelijke website aangevraagd worden. 

De aankoop werd beperkt tot maximum 200 euro per persoon, wat dus overeenkomt met een bonnenwaarde van 250 euro.

De “Avelgembon Exclusief” was verkrijgbaar in de bibliotheek. Dit vanaf 1 juni 2020 tot 15 juli 2020, en dit zolang het voorziene budget van 80.000 euro toereikend was.

Er werd overeengekomen dat de periode kon verlengd worden indien het budget nog niet volledig opgebruikt was.

 

Conny Rogie: "Door ons volmondig akkoord te geven hoopt N-VA Avelgem de lokale ondernemers ten volle te steunen".

 

- Op de gemeenteraad van 28 september 2020:

Daar werd de verlenging tijdelijk aanvullend reglement Avelgembon Exclusief ter goedkeuring voorgelegd.

Omwille van het feit dat er op 7 juli 2020 slechts 32.000 euro van de voorziene 80.000 euro opgebruikt was, had het College van burgemeester en schepenen (CBS) al op 14 juli 2020 beslist om de verkoopperiode van de Avelgembon Exclusief te verlengen tot 30 september 2020.

Aan de gemeenteraad werd er dus op 28 september, 2 dagen voor de einddatum van de aankoopperiode, gevraagd om deze beslissing van het CBS te bekrachtigen, wat gebeurde. 

Op 16 september stond de teller -helaas- slechts op 1037 aanvragen vanuit 633 adressen, voor € 49.640 tussenkomst vanwege de gemeente.

 

Zie hieronder het fragment met de interpellatie van onze mandataris met de vraag om de aankoopperiode van de Avelgembon Exclusief nogmaals te verlengen, en zeker nu de tweede coronagolf reeds aan de gang was.

N-VA Avelgem kreeg daarbij de steun van de CD&V, maar de meerderheid had er geen oren naar. 

(2:18:20 - 2:38:58)

- Uit dit fragment kunnen we besluiten: 

1) dat er te weinig communicatie was naar de bevolking toe om van de Avelgembon Exclusief bekend te maken bij alle Avelgemnaars

2) dat er wederom een voorstel van de oppositie werd afgekeurd 

en tenslotte 

3) dat er een vervanging van deze steun aan bevolking en lokale handelaars in de pijplijn zit. Hoe lang die pijplijn is werd niet vermeld.

 

- Actuele situatie: 

Na afsluiting van de aankoopperiode staat de teller op 1129 aanvragen vanuit 702 adressen, voor een totaal bedrag van 212.200 euro, verhoogd met 53.050 euro vanwege de gemeente.

 

We kijken uit naar wat zal gebeuren met het resterend bedrag van 26.950 euro, nu de tweede coronagolf volop woedt, ook in Avelgem.

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is