TERUG VERZAKKING IN DOORNIKSESTEENWEG

Verzakking Doorniksesteenweg 2021

==zachte heelmeesters maken stinkende wonden==

Wederom heeft de Doorniksesteenweg te maken met een verzakking tussen de kruispunten met de Stationsstraat en de Leopoldstraat.
Sinds vrijdagmorgen 25/06 is dit gedeelte dan ook volledig afgesloten voor alle verkeer.

Volgende omleidingen werden voorzien:

  • Lokaal verkeer komende van het centrum van Avelgem richting Outrijve/Bossuit: via Stationsstraat en Yzerwegstraat
  • Lokaal verkeer komende van Outrijve richting Waarmaarde/Kerkhove: via Leopoldstraat en Kasteelstraat
  • Het zwaar verkeer van en naar de industriezone is vanaf dan alleen mogelijk via Spiere-Helkijn (N353), via Kortrijk (N50) en N8-N391-E17

Dit heeft als gevolg dat automobilisten en vrachtwagenchauffeurs sluiproutes zoeken. Eén ervan is de route via de Pontstraat.

N-VA Avelgem heeft op de gemeenteraad van maandag 28 juni 2021 aan de bevoegde schepen van mobiliteit gevraagd om in te grijpen, om er de leefbaarheid en vooral de veiligheid van de zwakke weggebruikers te garanderen.
Dit zou kunnen door bijvoorbeeld enkel nog plaatselijk verkeer toe te laten. Herinner de tijdelijke ingrepen tijdens de werken aan het kruispunt Doorniksesteenweg-Stationsstraat.

Hierbij geldt natuurlijk onze visie dat verkeersborden niet alles oplossen maar dat er daarnaast ook politionele controles dienen te gebeuren.
Deze werken zullen, als alles verloopt zoals voorzien, binnen 3 weken afgerond zijn.

Voor N-VA Avelgem is dit opnieuw een precaire situatie. De beslissing van de meerderheid om de aanpak van de Doorniksesteenweg NIET uit te voeren na de werken aan voornoemd kruispunt (---> volgende legislatuur) kan zeker in vraag gesteld worden. Had men in die periode niet beter de noodzakelijke werken op de Doorniksesteenweg aansluitend uitgevoerd in plaats van deze uit te stellen tot de volgende legislatuur?

Op onze vraag werd toen vanuit de meerderheid het signaal gegeven dat de handelaars al genoeg te lijden hadden gehad wegens het verlies aan inkomsten door de werken aan het bewuste kruispunt....... Dit kon/kan wel degelijk overbrugd worden: zie links hiernaast!!

2025 is nog veraf.
 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is