"Weeswegen" in Vlaanderen: Adoptie-ouder gevonden!!!!!

Op 23 juni 2017, over deze onderwerpen: Mobiliteit & verkeersveiligheid

Op 12 juni vroegen we ons af: "Wie wilt deze wees adopteren? Dwz. een nieuwe wettelijke band tussen de ouders en het kind, met alle rechten en plichten die daarbij horen. Wie voelt er zich 'geroepen'?".

De “geblokkeerde” West-Vlaamse 'wees'-wegen, waaronder deze van Avelgem, kwamen aan bod in de provincieraad van juni. 

Het kabinet Weyts, dat dit dossier heeft overgeërfd van de vorige minister van mobiliteit Crevits, zal na juridische formalisering via ministerieel besluit dit overnemen als gewestweg.!!

Reactie van  onze 'burger'vader: "Het Gewest heeft wel middelen, maar spaart al het geld liever op voor de overkapping van de Antwerpse ring......". 

Eind 2008 sloten de Vlaamse overheid en de provincies een protocol om de provinciewegen over te dragen. De provincies zouden de wegen van lokaal belang proberen over te dragen aan de gemeenten.

Daarin werd beslist dat de Vlaamse overheid per over te dragen weg de gemaakte schulden van de provincie over zou nemen zodat de provincie de mogelijkheid zou krijgen de wegen vóór de overdracht in goede staat te stellen.


Indien er geen akkoord werd gesloten tussen de gemeente en de provincie voor begin 2012, zouden deze wegen worden overgedragen naar Vlaanderen, maar mits de provincie het bedrag aan schuldovername, dat nog niet was gebruikt voor verbeteringswerken aan de betrokken wegen, had teruggestort.

Enkel de Provincie Antwerpen is tot hiertoe gedeeltelijk met geld over de spreekwoordelijke brug gekomen. De provincies West- en Oost-Vlaanderen weigeren deze middelen terug te betalen.

Hierdoor sleepte de discussie jaren aan. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de betrokken provincies die weigeren het akkoord na te komen.

Minister Weyts, die het dossier erfde van zijn voorganger Crevits, wil zo snel mogelijk een oplossing vinden voor deze weeswegen.  Voor drie van de zeven weeswegen (in Maldegem, Antwerpen en Kruishoutem) heeft de minister ondertussen een akkoord kunnen sluiten met de gemeenten om deze in goede staat over te dragen. Avelgem daarentegen weigert voor de N391a de stap te zetten!! 

Wanneer de betrokken gemeente weigert de weg over te nemen, wordt dit een gewestweg!

 


 

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is