776.536 euro voor ondersteuning lokaal woonbeleid project 'Beter Wonen'.

776.536 euro voor ondersteuning lokaal woonbeleid project 'Beter Wonen'

Matthias Diependaele, Vlaams minister van Wonen, maakt 776.536 euro vrij om het lokaal woonbeleid in Anzegem, Avelgem, Spiere-Helkijn en Waregem te ondersteunen en hen te stimuleren om intergemeentelijke samen te werken.

“De lokale besturen zijn de motor van ons Vlaams woonbeleid”, zegt Vlaams minister Diependaele. “Met deze subsidie willen we de gemeenten een financieel duwtje in de rug geven om het woonbeleid vorm te geven.”

Iedereen moet goed kunnen wonen in Vlaanderen. Daarom verdienen alle segmenten van de woningmarkt de nodige aandacht en ondersteuning. De demografische evolutie met een bevolkingstoename en gezinsverdunning stelt de woningmarkt voor grote uitdagingen.

“Om deze uitdagingen aan te gaan, rekenen we op de lokale besturen”, zegt minister Diependaele. “Met deze subsidie ondersteunen we hen daarbij. Ik ben dan ook zeer tevreden dat Anzegem, Avelgem, Spiere-Helkijn en Waregem de handen in elkaar slaan om deze regierol op te nemen.”

Het is de bedoeling dat de lokale besturen de drie Vlaamse beleidsprioriteiten omzetten in hun lokaal woonbeleid. Matthias Diependaele: “Vlaanderen schuift drie prioriteiten naar voren: ten eerste willen we dat de gemeenten zorgen voor een divers en betaalbaar woonaanbod, verder moet er ook werk gemaakt worden van de kwaliteit van het woningpatrimonium, en ten slotte vragen we de gemeenten om hun inwoners goed te informeren, te adviseren en te begeleiden.”

Gemeenteraadslid Conny Rogie:Om het lokale woonaanbod kwaliteitsvol te versterken is het van belang dat gemeenten samenwerken bij de invulling van hun woonbeleid. Wetende dat Avelgem hier een voortrekkersrol kan vervullen, steunen we dit project voor 100 procent en zijn we daarom verheugd met dit financieel duwtje in de rug vanwege het kabinet van de minister van Wonen, Matthias Diependaele.” 

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is