Gemeenteraad 28/09: N-VA Avelgem informeert naar antwoord op vraag uitbreiding 50 km zone Leynseelstraat/N8

N-VA Avelgem vraagt uitbreiding 50km zone Leynseelstraat/N8 vanaf Heestert

Op de gemeenteraad van 28 september werd de schepen T. Beunens door onze mandataris Conny geïnterpelleerd over de stand van zaken met betrekking tot het antwoord van het CBS op de vraag van de N-VA fractie gesteld in de gemeenteraad van 29 juni 2020 om de bebouwde kom in de Leynseelstraat uit te breiden tot aan de grens met Heestert.

De N-VA-fractie vindt dat dit wenselijk is, want tussen de grens met Heestert en de huidige grens van de bebouwde kom vinden we tal van handelaars, vrije beroepen, enz.  die vele manoeuvers vergen en voor dewelke hoge snelheid een risicofactor vormt.

Ziehier onder het fragment waar de vraag gesteld wordt en waarin schepen T. Beunens, die de burgemeester en tevens schepen van mobiliteit vervangt, de vraag beantwoordt.

GR 28/09 ging coronaproof door in de polyvalente zaal van Spikkerelle.

(2:09:58 - 2:12:59)

Gemeenteraad van 28 september 20 coronaproof

Vervolg: https://avelgem.n-va.be/nieuws/n-va-avelgm-vroeg-50km-in-de-leynseelstraat-vanaf-grens-met-heestert-vervolg

Foto-album

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is