Nieuws

Alle nieuwsitems

Op de gemeenteraad van 24 april wilde de oppositiepartij ‘Gemeentebelangen’ weten, op basis van een artikel in ons vorig informatieblad, of de genoemde alternatieve locaties terug worden opgenomen in de lijst van locaties waar het containerpark zou gevestigd kunnen worden. Het antwoord van de …

Op zaterdag 3 juni tussen 15u30 en 16u30,  gaat de koeltoren en de schoorstenen van de voormalige elektriciteitscentrale van Engie Electrabel in Ruien tegen de vlakte. Er geldt een veiligheidsperimeter van 300 meter!. Scheepsvaart wordt stilgelegd. De gemeente Avelgem vaardigde van 8.00 tot 20.00 …

Op 23 mei 2017, over deze onderwerpen: Lokale economie, Nieuws uit de gemeenteraad

In de gemeenteraad van 19 december 2016 eenparig besloten: Avelgemse erkende verenigingen, alsook adviesraden krijgen bij de aankoop van fairtrade produkten bij de Oxfam-wereldwinkel een korting van 10%. Deze korting wordt voor 60% gedragen door het gemeentebestuur …

Deze week in de bus! Heb je ons Huis-Aan-Huisblad toch gemist? Geen nood, je kan hem hier altijd nalezen!   …

Agendapunt: Goedkeuring begroting. De gemeente Avelgem investeert 8,7 miljoen euro tot en met 2018, het jaar van de volgende gemeenteraadsverkiezingen... Enkele in het oog springende doelstellingen: Tennisclub TC Avelgem krijgt een vierde tennisveld. Kostenraming: 75.000 euro Het dak van de Sint …

Op 25 april 2016, over deze onderwerpen: Nieuws uit de gemeenteraad, Flitsen uit de gemeenteraad

AVELGEM : nieuws uit de Gemeenteraad.  Gemeenteraad Avelgem breekt record.    Officiële agenda afgehandeld in 10 minuten. ... Goed dat de N-VA-fractie er nog een staartje aan gebreid heeft door in varia nog enkele vragen te stellen. Zo kregen de raadsleden toch nog wat interessante informatie mee …